Khamis, 29 Disember 2011

MAKLUMAT UMUM UNTUK WARGA SEKOLAH SESI 2012

SEKOLAH KEBANGSAAN PANDAN INDAH
JALAN PANDAN ILMU
55100 AMPANG, KUALA LUMPUR
SELANGOR DARUL EHSAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan berterusan untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.SEKOLAH KEBANGSAAN PANDAN INDAH
JALAN PANDAN ILMU
55100 AMPANG, KUALA LUMPUR
SELANGOR DARUL EHSAN

IKRAR INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

Kami, pegawai awam Malaysia, dengan sepenuh dan rela hati berikrar mempertahankan dan memperkukuhkan integriti perkhidmatan awam dengan mencegah dan membenteras segala bentuk rasuah, salahguna kuasa dan penyelewengan melalui tindakan-tindakan berikut:

PERTAMA :     Berusaha memupuk dan mengamalkan nilai-nilai membenci rasuah

KEDUA :           Menutup semua ruang dan peluang yang mendedahkan kepada amalan rasuah

KETIGA :          Bertindak tegas terhadap mereka yang melanggar undang-undang, peraturan dan etika jabatan

KEEMPAT :     Bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak untuk memerangi sebarang perlakuan jenayah rasuah

KELIMA :         Bertindak tegas terhadap mereka yang mencuba mengugat integriti dan imej pegawai awam, dan

KEENAM :       Mematuhi sepenuhnya kod etika jabatan dan mengamalkan nilai-nilai murni yang berteraskan ajaran agama dalam melaksanakan tugas.

SEKOLAH KEBANGSAAN PANDAN INDAH
JALAN PANDAN ILMU
55100 AMPANG, KUALA LUMPUR
SELANGOR DARUL EHSAN


Visi

SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG

Misi

MEMBANGUN POTENSI INDIVIDU MELALUI PENDIDIKAN BERKUALITI
SEKOLAH KEBANGSAAN PANDAN INDAH
JALAN PANDAN ILMU
55100 AMPANG, KUALA LUMPUR
SELANGOR DARUL EHSAN

Bidang Keberhasilan Utama Negara

National Key Result Areas (NKRA)
            
6 Teras NKRA

v   Mengurangkan kadar jenayah.

v   Memerangi rasuah.

v   Meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan.

v   Meningkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah.

v   Memperkasa prasana luar Bandar dan pedalaman.

v   Menambah baik pengangkutan awam dalam jangka masa sederhana

SEKOLAH KEBANGSAAN PANDAN INDAH
JALAN PANDAN ILMU
55100 AMPANG, KUALA LUMPUR
SELANGOR DARUL EHSAN


Bidang Keberhasilan Utama Negara

National Key Result Areas (NKRA)

NKRA PENDIDIKAN

Meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuanv    Meningkatkan kadar penyertaan murid prasekolah dengan sasaran bagi tahun 2010, iaitu peningkatan sebanyak 5%
kepada 72%.

v    Meningkatkan penguasaan kemahiran membaca, menulis dan mengira di kalangan murid pada peringkat Sekolah Rendah melalui Program Literasi dan Numerasi (LINUS) dengan sasaran bagi tahun 2010, iaitu peningkatan sebanyak 3% kepada 90%.

v    Melahirkan Sekolah Berprestasi Tinggi dengan sasaran bagi tahun 2010 untuk mewujudkan 20 buah Sekolah Berkesan (Effective Schools) agar matlamat 100 buah Sekolah Berkesan pada 2012 tercapai.

v    Merangkakan suatu insentif kepada kepimpinan sekolah untuk meningkatkan kualiti sekolah. Pencapaian Prestasi Sekolah adalah berdasarkan Skor Komposit iaitu Kombinasi Skor Gred Purata Sekolah (GPS) dan Skor Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM).


SEKOLAH KEBANGSAAN PANDAN INDAH
JALAN PANDAN ILMU
55100 AMPANG, KUALA LUMPUR
SELANGOR DARUL EHSAN

SISTEM FAIL PANITIA


PANITIA
NO FAIL
BAHASA MALAYSIA
01/01/001
BAHASA INGGERIS
01/01/002
MATEMATIK
01/01/003
SAINS / DUNIA SAINS & TEKNOLOGI
01/01/004
PEND. AGAMA ISLAM
01/01/005
PEND. MORAL
01/01/006
PEND. JASMANI & KESIHATAN
01/01/007
PEND. SENI VISUAL / DUNIA SENI VISUAL
01/01/008
PEND. MUZIK / DUNIA MUZIK
01/01/009
KAJIAN TEMPATAN
01/01/010
KEMAHIRAN HIDUP
01/01/011
SIVIK & KEWARGANEGARAAN
01/01/012
PEND. KESIHATAN (KSSR)
01/01/013


Pihak sekolah telah menetapkan telah tiba masa untuk membuka fail baru atau menukar fail baru supaya dapat menggunakan panduan yang dibekalkan oleh PPDHL bagi memudahkan pengurusan fail oleh Panitia Mata Pelajaran sekolah agar dengannya dapat mengurangkan beban tugas guru dalam mengurus fail.

CADANGAN FAIL :

1.     Sebuah Fail putih : semua surat masuk dan keluar dari luar dan dalam (panitia/ sekolah/ PPD/ JPNS/ KPM)

2.     Fail Keras (folder):

Perkara yang perlu ada adalah seperti maklumat di bawah. Bilangan folder bergantung kepada keperluan sekolah. Bahan dalam folder boleh diasingkan dengan menggunakan ‘partition’:

2.1.1       Pekeliling
2.1.2       Minit Mesyuarat
2.1.3       Biografi guru ahli panitia mata pelajaran
2.1.4       Jadual waktu guru
2.1.5       Sukatan Pelajaran, Huraian Sukatan Pelajaran dan Rancangan Pelajaran Tahunan
2.1.6       Perancangan Strategik/ Rancangan Tahunan Panitia
2.1.7       Latihan Dalam Perkhidmatan
2.1.8       Pencerapan/ Pemantauan sekolah, PPD, JPNS, Nazir
2.1.9       Pemantauan Buku Tulis
2.1.10    Program Peningkatan (PATS, KASIH, Headcount, Sekolah)
2.1.11    Peperiksaan
2.1.12    Analisis Penilaian/ Peperiksaan
2.1.13    Laporan Aktiviti (merangkumi pemantauan, penilaian, kekuatan, kelemahan dan penambahbaikan)
SEKOLAH KEBANGSAAN PANDAN INDAH
JALAN PANDAN ILMU
55100 AMPANG, KUALA LUMPUR
SELANGOR DARUL EHSAN

WARNA MATA PELAJARAN UNTUK JADUAL WAKTU KELAS DAN PERSENDIRIAN


MATA PELAJARAN
WARNA
BAHASA MALAYSIA
MERAH TUA/ RED
BAHASA INGGERIS
KUNING/ YELLOW
MATEMATIK
BIRU TUA/ DARK BLUE
SAINS
HIJAU MUDA/ LIGHT GREEN
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
HIJAU TUA/ DARK GREEN
PENDIDIKAN MORAL
HIJAU TUA/ DARK GREEN
KAJIAN TEMPATAN
BIRU MUDA/ LIGHT BLUE
PEND. SIVIK & KEWARGANEGARAAN
KELABU / GREY
KEMAHIRAN HIDUP
MERAH JAMBU/ PINK
PENDIDIKAN SENI VISUAL
COKLAT/ BROWN
PENDIDIKAN MUZIK
UNGGU/ PURPLE
PEND. JASMANI & KESIHATAN
JINGGA/ OREN
BAHASA ARAB
PUTIH/ WHITE


JADUAL PENGHANTARAN BUKU LAPORAN ADAB BELAJAR (LAB)


TAHUN
PENTADBIR YANG MENYEMAK LAB
1
PN FARIDAH AHMAD (PK KOKU)
2
PN HJH SAODAH OMAR (PK PTG)
3
PN HJH SAODAH OMAR (PK PTG)
4
EN ASMAN HJ HARUN (PK HEM)
5
PN HAMIDAH ABU (PK KURI)
6
EN AZMI ZAKARIA (GB)


JADUAL PENYEMAKAN BUKU TULIS MURID


TAHUN
PENTADBIR YANG MENYEMAK LAB
1
PN FARIDAH AHMAD (PK KOKU)
2
PN HJH SAODAH OMAR (PK PTG)
3
PN HJH SAODAH OMAR (PK PTG)
4
EN ASMAN HJ HARUN (PK HEM)
5
PN HAMIDAH ABU (PK KURI)
6
EN AZMI ZAKARIA (GB)


JADUAL PENYEMAKAN BUKU TULIS MURID MENGIKUT MATA PELAJARAN


TAHUN
MATAPELAJARAN
TAHUN
BULAN
1
BAHASA MALAYSIA
1-6
FEBRUARI/ JUN
2
BAHASA INGGERIS
1-6
MAC/ JULAI
3
MATEMATIK
1-6
APRIL/ OGOS
4
SAINS
1-6
MEI/ SEPTEMBER
5
PEND. AGAMA ISLAM
1-6
JANUARI / OKTOBER
6
PEND. MORAL
1-6
FEBRUARI/ NOVEMBER
7
KAJIAN TEMPATAN
4-6
MAC/ JUN
8
SIVIK
4-6
APRIL / JUN
9
PEND. MUZIK
1-6
MEI / NOVEMBER
10
KEMAHIRAN HIDUP
4-6
JULAI/ OKTOBER